Ethics Line

Østermark Grouting A/S ønsker at skabe et sikkert miljø for vores ansatte og samarbejdspartnere, hvor de kan indberette om observerede eller mistanke om overtrædelser af love og andre alvorlige forhold, herunder alvorlige overtrædelser af Østermark Groutings politikker og procedurer.
For at understøtte dette er Ethics Line oprettet – en platform, der gør det lettere at indberette overtrædelser, også anonymt, hvis det er ønsket. Ethics Line er hosted eksternt på en sikker platform, hvor alle trygt kan indberette mulige overtrædelser uden frygt for repressalier.

Download PDF

Privatlivspolitik for Whistleblowerordning

Whistleblowerpolitik for Østermark Grouting A/S

Ethics Line

Østermark Grouting A/S wants to create a safe environment for our employees and partners, where they can report on observed or suspected violations of laws and other serious matters, including serious violations of Østermark Grouting’s policies and procedures.
To support this, Ethics Line has been created – a platform that makes it easier to report violations, also anonymously if desired.
Ethics Line is hosted externally on a secure platform where anyone can safely report possible violations without the fear of retaliation.

Download PDF

Whistleblower Privacy Policy

Whistleblower policy for Østermark Grouting A/S